Dự án năm 2015

 

PHONG-LANH-PANEL-1

Chủ đầu tư:

Địa chỉ: Kcn Quế Võ, Bắc Ninh

Công trình: Nhà máy

Vật liệu: Tấm cách âm cách nhiệt panel eps chống cháy 

Khối lượng: 11,985 m2

Trị giá:

Thời gian: 8/2015

87018_31_10_15_IMG_5919

Khách hàng: Công ty TNHH Nakano Việt Nam

Địa chỉ: Kcn vship, Bắc Ninh

Công trình: Nhà máy

Vật liệu: Tấm cách âm cách nhiệt panel bông thủy tinh

Khối lượng:  2,058 m2

Trị giá:

Thời gian: 8/2015

 Một số hình ảnh dự án khác:

88047_31_10_15_ANH DAI DIEN 66580_14_10_14_83771-van-phong-dieu-hanh-posco 32693_29_05_15_nha may bokwang 2 63138_31_10_15_nha may D&R

Các bình luận

Bình luận

 

PHONG-LANH-PANEL-1

Chủ đầu tư:

Địa chỉ: Kcn Quế Võ, Bắc Ninh

Công trình: Nhà máy

Vật liệu: Tấm cách âm cách nhiệt panel eps chống cháy 

Khối lượng: 11,985 m2

Trị giá:

Thời gian: 8/2015

87018_31_10_15_IMG_5919

Khách hàng: Công ty TNHH Nakano Việt Nam

Địa chỉ: Kcn vship, Bắc Ninh

Công trình: Nhà máy

Vật liệu: Tấm cách âm cách nhiệt panel bông thủy tinh

Khối lượng:  2,058 m2

Trị giá:

Thời gian: 8/2015

 Một số hình ảnh dự án khác:

88047_31_10_15_ANH DAI DIEN 66580_14_10_14_83771-van-phong-dieu-hanh-posco 32693_29_05_15_nha may bokwang 2 63138_31_10_15_nha may D&R

Các bình luận

Bình luận

By