Điều khoản sử dụng

Bạn, với tư cách người truy cập website, cần chấp nhận rằng tất cả các tài nguyên bạn nhìn thấy hoặc đọc trên website này đều có bản quyền và chỉ được sử dụng theo đúng Điều khoản sử dụng được quy định trong website. Thông tin trên website này được cung cấp bởi công ty TNHH Công nghệ Gecko Media Việt Nam (“Gecko Media“) và hướng tới người sử dụng quan tâm đến website.

Logo và thương hiệu sử dụng trên website đều đã được đăng ký. Việc sử dụng thương hiệu trên website đều bị cấm tuyệt đối.Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến website đều trở thành tài sản của GeckoAds. Tuy nhiên, GeckoAds sẽ không bán hoặc tiết lộ thông tin của bản cho bất cứ một bên thứ 3 ngoài GeckoAds hoặc đối tác kinh doanh mà không được sự đồng ý của bạn.

GeckoAds không chịu trách nhiệm về các nội dụng của các site có liên kết tới website GeckoAds khi chúng tôi không sở hữu các site này.

Bạn không được phép gửi các thông tin vi phạm pháp luật, đe dọa, bôi nhọ danh dự, khiêu dâm hoặc bất cứ thông tin nào tạo hoặc khuyến khích những điều đó đều bị coi là hành vi phạm tội. GeckoAds sẽ hợp tác toàn diện với các cơ quan pháp luật để tiết lộ thông tin những đối tượng vi phạm này.

GeckoAds có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng tại bất cứ thời điểm nào bằng cách cập nhật nội dung này. Bạn bị ràng buộc bởi các nội dung này và do đó cần truy cập định kỳ website để xem xét Điều khoản sử dụng tại thời điểm hiện tại.

GeckoAds và logo của GeckoAds đã được đăng ký thương hiệu thuộc công ty TNHH Công nghệ Gecko Media Việt Nam .